НБУ опублікував перелік ознак ризикованості і шахрайства банків

ознаки шахрайства банків

Національний банк України (НБУ) опублікував перелік ознак ризикованості банків, у тому числі у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Як повідомляється на веб-сайті НБУ, згідно з постановою центробанку від 10 листопада 2015 № 778 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” до таких ознак, зокрема, віднесені: здійснення банком прямо або опосередковано операцій, що не мають економічної доцільності; здійснення опосередкованого кредитування пов’язаних з банком осіб; невключення до переліку пов’язаних з банком осіб, які мають ознаки пов’язаності з банком, і з якими банк здійснює прямо або опосередковано операції; здійснення операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності; використання банком фінансових інструментів, що призводить до штучного поліпшення фінансового результату або викривлення його звітності; дострокове повернення строкових коштів, залученими від пов’язаних з банком осіб; одноразове грубе або систематичне порушення банком законодавства у сфері готівкового обігу.

Крім того, ознаками здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу є: проведення клієнтами банку фінансових операцій, які не мають очевидної економічної доцільності; участь банку у проведенні фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що їх метою є виведення капіталів; легалізація кримінальних доходів; уникнення оподаткування; проведення банком або його клієнтами фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу; нездійснення банком достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Ознаками здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу також є: невикористання банком права відмовити в проведенні його клієнтами регулярних фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є використання послуг банку для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення або вчинення іншого злочину; здійснення банком або його клієнтами фінансових операцій з використанням загублених, викрадених, підроблених документів; здійснення фінансової операції клієнтом, який є публічним діячем, особою, близькою або пов’язаним з публічним діячем, за яким банк не має документально підтверджених відомостей щодо джерел походження коштів, достатніх для підтвердження його реальних фінансових можливостей проводити фінансову операцію, а також надання банком Національному банку недостовірної інформації, документів, висновків.

“Це постанова спрямована на боротьбу зі схемами і шахрайськими діями. Серед інших новацій документа – покладання на банк обов’язки довести, що в діях клієнта або банку немає ознак здійснення ризикової діяльності. Крім того, значно посилено санкції за недотримання вимог”, – цитує прес служба регулятора директора департаменту фінансового моніторингу Ігоря Березу.

За його словами, постановою також визначено заходи впливу, які НБУ буде застосовувати за здійснення банком ризикової діяльності.

“У Національного банку – нульова толерантність до шахрайських дій та залученню банків до проведення схемних операцій. Якщо це відбувається, в таких випадках повинні бути покарані як особи, які здійснювали шахрайські дії, так і фінансові установи, які це допустили. Ми отримали ширший перелік санкцій, які можуть бути застосовані – від обмеження операцій до накладення штрафу в розмірі до 1% статутного капіталу “, – зазначив І. Береза.

Правда України

leave a reply: